Gwarancje

Gwarancja na plotery tnące firmy GCC

WARUNKI GWARANCJI - plotery tnące firmy GCC

1. Okres odpowiedzialności gwarancyjnej firmy Grawcom Sp. j. z siedzibą w Piasecznie, ul. Syrenki 14 wynosi:

  • 24 miesiące na plotery GCC serii RX, Jaguar, Puma
  • 12 miesięcy na plotery GCC serii Expert, AR24, i-craft

licząc od dnia wydania sprzętu „Kupującemu”.

2. Wykonawcą zobowiązań gwarancyjnych jest autoryzowany serwis firmy Great Computer Corporation (producenta urządzenia) – firma Grawcom Sp. j.
3. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez posiadacza urządzenia ważnej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
4. Gwarancja niniejsza obejmuje bezpłatne naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym. Grawcom Sp. j. odpowiada wyłącznie za wady tkwiące w urządzeniu.
5. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne urządzeń ulegające stałemu naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takie jak np.: nóż, oprawka noża, listwa ochronna noża, rolki dociskowe, rolki karetki, kable połączeniowe itp. oraz czynności konserwacyjne.
6. Gwarancją nie jest objęta komunikacja plotera z komputerem.
7. „Kupujący” zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia pisemnie stwierdzonej wady e-mailem na adres serwis(@)grawcom.pl lub przez formularz zgłoszeniowy: https://www.grawcom.com/serwis/zgloszenie-serwisowe/ a w kolejnym kroku można skontaktować się telefonicznie celem uzgodnienia sposobu przeprowadzenia naprawy.
8. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy urządzenia w ramach gwarancji w serwisie urządzenie musi zostać dostarczone do Grawcom Sp. j., chyba, że zostanie to ustalone inaczej. Koszty transportu urządzenia do serwisu i z serwisu do miejsca instalacji pokrywa firma Grawcom Sp. j., przy czym Grawcom Sp. j. wskazuje konkretną firmę kurierską jaką wyznaczy do transportu urządzenia.
Nie dotyczy modeli AR-24 oraz i-craft, który musi być dostarczony do Grawcom Sp. j. na koszt „Kupującego”.
Nie dotyczy modeli o szerokości cięcia powyżej 1 m, które serwisowane są w miejscu instalacji u „Kupującego” na terenie Polski.
9. Celem zapewnienia bezpieczeństwa transportu „Kupujący” jest zobowiązany zachować oryginalne opakowanie fabryczne i zapakować urządzenie w sposób stosowany przez producenta. Przesłanie plotera do serwisu w nieoryginalnym opakowaniu zdejmuje odpowiedzialność firmy Grawcom Sp. J. za szkody wyrządzone podczas transportu plotera do i z serwisu.
10. Grawcom Sp. J. ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie urządzenia w czasie od momentu przyjęcia go w Grawcom Sp. J. do jego wydania z Grawcom Sp.J. do „Kupującego”.
11. Grawcom Sp.J. zapewnia w okresie gwarancyjnym bezpłatne usunięcie niesprawności i uszkodzeń w terminie 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia wady. Jeśli naprawa połączona jest z wymianą części nietypowych, które trzeba sprowadzić z zagranicy, lub zaistnieje konieczność wysyłki urządzenia lub jego podzespołów do producenta zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy o dalsze 14 dni, przy czym Grawcom Sp. J. zapewnia urządzenie zastępcze o podobnych parametrach na wydłużony okres naprawy urządzenia.
12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń o ile są one zgodne z parametrami podanymi przez producenta.
13. „Kupujący” traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzenia urządzenia powstałego w wyniku:

  • niewłaściwego użytkowania i przechowywania tj. niezgodnego z instrukcją producenta,
  • uszkodzeń w czasie transportu, dokonywanego przez „Kupującego” po wydaniu mu urządzenia przez Grawcom Sp. j.,
  • uszkodzeń w czasie transportu w nieoryginalnym opakowaniu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, zalania itp.,
  • zmian napięcia w elektrycznej sieci zasilającej lub jej wadliwej instalacji,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • dokonywania napraw we własnym zakresie lub samowolnego zerwania plomb i zabezpieczeń.

14. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia urządzenia do naprawy pokrywa „Kupujący” – 150 zł netto + koszty transportu przy przesłaniu sprawnego plotera do serwisu, koszt dojazdu i 2 godzin serwisu w wypadku wyjazdu serwisowego.
15. „Kupującemu” przysługuje prawo do wymiany urządzenia jeżeli Autoryzowany Serwis Great Computer Corporation stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
16. Urządzenie przesyłane lub zwracane na podstawie uprawnień wynikających z warunków gwarancji winno być kompletne i w opakowaniu fabrycznym, zawierać instrukcję i kartę gwarancyjną.
17. „Kupującemu” nie przysługuje prawo domagania się zwrotu utraconych korzyści lub strat w związku z awarią urządzenia lub jego nieprawidłowym działaniem.
18. „Kupującemu” nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia za wady urządzenia, która niniejszym zostaje wyłączona.
19. W sprawach nie objętych niniejszą gwarancją stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

24.08.2022

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

lub napisz do nas - Formularz kontaktowy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem