Gwarancje

Gwarancja na plotery laserowe firmy GCC

WARUNKI GWARANCJI - ploter laserowy 24 miesiące

1. Okres odpowiedzialności gwarancyjnej firmy Grawcom z siedzibą w Piasecznie, ul. Syrenki 14 wynosi 24 miesiące, licząc od dnia wystawienia końcowej faktury sprzedaży lub wydania urządzenia klientowi.
2. Wykonawcą zobowiązań gwarancyjnych jest Autoryzowany Serwis firmy Great Computer Corporation (producenta urządzenia) – firma Grawcom.
3. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez posiadacza urządzenia ważnej karty gwarancyjnej, oraz dowodu zakupu.
4. Gwarancja niniejsza obejmuje bezpłatne naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym. Grawcom odpowiada wyłącznie za wady tkwiące w urządzeniu.
5. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające stałemu naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takie jak: np. podkład do cięcia – plaster miodu, nakładka do cięcia oraz czyszczenie i czynności konserwacyjne.
6. Ograniczoną 2 miesięczną gwarancją objęte są: elementy optyki - soczewki, lusterka, rolki prowadzące oraz czujnik auto focus.
7. Gwarancją nie jest objęta komunikacja plotera z komputerem.
8. „Kupujący” zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia telefonicznie stwierdzonej wady, a następnie potwierdzenia jej pisemnie (e-mailem na adres serwis(@)grawcom.pl), celem uzgodnienia sposobu przeprowadzenia naprawy.
9. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy urządzenia wszystkie modele C180, E200, Mercury, Spirit, S400, X252, X380 i X500 serwisowane są na miejscu użytkowania. Nie dotyczy to modeli Venus, które muszą być dostarczone do Grawcom. Koszty transportu urządzenia do serwisu i z serwisu do miejsca instalacji pokrywa firma Grawcom, przy czym Grawcom. wskazuje konkretną firmę kurierską. Celem zapewnienia bezpieczeństwa transportu „Kupujący” jest zobowiązany zachować oryginalne opakowanie i zapakować urządzenie w sposób stosowany przez producenta.
10. Grawcom ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie urządzenia w czasie od wydania jego dla Grawcom do jego odebrania przez „Kupującego”.
11. Grawcom zapewnia w okresie gwarancyjnym bezpłatne usunięcie niesprawności i uszkodzeń w terminie 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia wady. Jeśli naprawa połączona jest z wymianą części nietypowych, które trzeba sprowadzić z zagranicy lub zaistnieje konieczność wysyłki urządzenia lub jego podzespołów do producenta zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy o dalsze 14 dni, przy czym Grawcom zapewnia urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach na wydłużony okres naprawy urządzenia.
12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń o ile są one zgodne z parametrami podanymi przez producenta.
13. „Kupujący” traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

  • uszkodzenia urządzenia powstałego w wyniku niewłaściwego użytkowania i przechowywania tj. niezgodnego z Instrukcją Obsługi i Warunkami Użytkowania Plotera Laserowego,
  • uszkodzenia urządzenia powstałego w czasie transportu, przemieszczania urządzenia dokonywanego przez „Kupującego” po wydaniu mu urządzenia przez Grawcom,
  • uszkodzenia urządzenia powstałego w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, zalania itp.,
  • uszkodzenia urządzenia powstałego na skutek zmian napięcia w elektrycznej sieci zasilającej lub jej wadliwej instalacji,
  • uszkodzenia urządzenia powstałego w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzenia urządzenia powstałego w skutek dokonywania napraw we własnym zakresie lub samowolnego zerwania plomb i zabezpieczeń,
  • braku wykonania w terminie między 12, a 15 miesiącem od daty zakupu urządzenia odpłatnego przeglądu czasowego zrealizowanego przez serwis firmy Grawcom.

14. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia urządzenia do naprawy pokrywa „Kupujący”. Kupujacy pokrywa koszt dojazdu serwisanta i 2 godzin serwisu w wypadku wyjazdu serwisowego.
15. „Kupującemu” przysługuje prawo do wymiany urządzenia jeżeli Autoryzowany Serwis Great Computer Corporation stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
16. Urządzenie przesyłane lub zwracane na podstawie uprawnień wynikających z warunków gwarancji winno być kompletne i w opakowaniu fabrycznym (jeśli takie zostało dostarczone) oraz zawierać instrukcję i kartę gwarancyjną.
17. „Kupującemu” nie przysługuje prawo domagania się zwrotu utraconych korzyści lub strat w związku z awarią urządzenia lub jego nieprawidłowym działaniem.
18. „Kupującemu” nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia za wady urządzenia, która niniejszym zostaje wyłączona.
19. W sprawach nie objętych niniejszą gwarancją stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PLOTERA LASEROWEGO
1. Przed rozpoczęciem użytkowania plotera laserowego należy zapoznać się z najważniejszymi zasadami, dotyczącymi jego obsługi. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa i komfortu pracy na wysokim poziomie oraz pozwoli na wykorzystanie w pełni jego możliwości.
2. W pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, należy utrzymać czystość powietrza (niski poziom zapylenia i kurzu).
3. Ploter należy zasilać prądem o odpowiednich parametrach, zapewnić uziemienie i ochronę przeciwprzepięciową.
4. Ploter musi być podłączony do systemu odciągu spalin o wydajności i srężu podanej w instrukcji obsługi plotera. Pomieszczenie w którym pracuje ploter powinno być odpowiednio wentylowane dla bezpiecznej pracy operatora.
5. Urządzenie powinno pracować w przedziale temperatur 18`C - 25`C i wilgotności względnej 60% (bez kondensacji).
6. Plotery laserowe należy izolować od drgań, gdyż wibracje wpływają niekorzystnie m. in. na precyzję pracy wiązki laserowej.
7. Kable połączeniowe nie mogą być zbyt długie (zaleca się stosowanie kabli, znajdujących się w zestawie z maszyną) i powinny przebiegać z dala od urządzeń, mogących zakłócić transmisję danych (np. silniki elektryczne).
8. Podczas obsługi urządzenia należy korzystać ze znajdujących się w zestawie okularów ochronnych.
9. Części optyczne plotera powinny być odpowiednio często czyszczone w celu zachowania wysokiej precyzji obróbki.
10. Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy.
11. Podczas pracy należy zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia ekspozycji rozproszonej wiązki laserowej poza urządzeniem (szczególnie podczas obrabiania dużych elementów po otwarciu drzwi z zastosowaniem odpowiedniej blokady).

16.01.2023

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

lub napisz do nas - Formularz kontaktowy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem